Thứ Sáu Tuần III Thường Niên: Mầu nhiệm Nước Trời

Thái Hà (27.01.2017) – Đức Giêsu nói: “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”. (Mc 4,36-34)

Mt 13_31-35
Ảnh minh họa (Google)

Từ một giáo điểm truyền giáo vào năm 1920, giáo xứ đầu tiên của giáo phận Đà Lạt có số giáo dân là 200. Gần 100 năm sau, giáo phận Đà Lạt có khoảng 370.000 tín hữu, trong đó 1/3 là người dân tộc thiểu số.

Bằng dụ ngôn, Đức Giêsu cho biết, khi Tin Mừng mới được rao giảng. Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé, nhưng dần dần sẽ trở thành một cây lớn, có thể đón nhận các dân tộc. Nước Thiên Chúa khởi đầu thật khiêm tốn, nhưng chắc chắn sẽ thành công. Thật vậy, từ một cộng đoàn các môn đệ được Đức Giêsu thiết lập, hôm nay Giáo Hội – hiện thân của Nước Chúa ở trần gian – đã có mặt tạ mọi quốc gia.

Ngày nay, dù Giáo Hội đã lan rộng khắp nơi, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa đó nhận Tin Mừng. Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm phát triển Giáo Hội bằng đời sống chứng nhân của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con nguyện Danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời… Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.