Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay: Biết Chúa

Thái Hà (27.03.2020) –  “Riêng Ta, Ta biết Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. (Ga 7,1-2.17-18.19-20.21 và 23)

(Ảnh internet)

Tin Mừng Gioan hôm nay kể rằng khi Đức Giêsu lên Giêrusalem dự Lễ Lều, có một số người Do Thái đã thắc mắc tại sao Người ăn nói công khai mà chẳng ai làm gì cả trong khi các lãnh đạo Do Thái đang tìm cách giết Người.

Họ tìm cách giết Đức Giêsu vì cho rằng Người vi phạm Luật ngày Sabát, và coi mình ngang hàng với Thiên Chúa (x. Ga 5,18). Như vậy, Gioan đã chỉ ra nguyên nhân tại sao các nhà lãnh đạo Do Thái tìm cách giết Đức Giêsu là vì họ không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Kitô. Họ biết Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth nhưng không nhận ra Người là Đấng Chúa Cha sai đến với con người. Họ biết Đức Giêsu trần thế, nhưng không biết Ngài là Đấng Kitô.

Do đó, họ coi Đức Giêsu là mối đe dọa cho quyền bính của họ (x. Ga 2,13-17), và giáo lý Người giảng dạy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến truyền thống Do Thái của họ. Tuy nhiên, họ làm vậy vì không nhận ra Đức Giêsu là ai và vì không biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, nên họ tìm cách giết Người. Sách Khôn ngoan viết: “Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa” (Kn 2,22a), còn Đức Giêsu thì nói: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt con để thấy những kỳ công của Ngài, và mở tai con để nghe Lời Chân Lý. Amen.

Trích: Sống Lời Chúa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.