Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay: Định kiến về xuất thân

Thái Hà (01.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến Lễ Trại của người Do Thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo. Có một số người ở Giêrusalem nói: “Đây không phải là người họ đang tìm giết sao. Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô. Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu”. (Ga 7,1-2.10.25-30)

Những người Do Thái xưa đã biết rất rõ về xuất thân của Chúa Giêsu. Người là con của bà Maria và bác thợ mộc Giuse, quê Ngài ở Nazareth, và tất cả những thông tin này đều đúng nhưng chỉ là những góc nhỏ của một mầu nhiệm. Đáng tiếc, chính những điều mà người Do Thái nghĩ rằng đã biết này lại trở thành những “rào cản” cho cái biết của một đức tin. Những định kiến sẵn có đã làm cho họ không còn mở lòng để lắng nghe và phân định. Để rồi chính khi người ta tưởng mình đã biết lại là khi đánh mất đi cơ hội để thật sự nhận biết.

Điều gì đang che lấp đôi mắt đức tin của bạn? Những định kiến nào đã khiến bạn không còn nhận thấy những điều tốt đẹp nơi tha nhân? Biến cố nào làm cho bạn không còn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng con. Để nhờ ơn Ngài soi sáng mà đôi mắt đức tin của chúng con có thể mở ra. Để chúng con nhận ra rằng dẫu cuộc đời có nhiều bóng đêm nhưng cũng không thiếu những tia sáng của niềm hy vọng. Xin đừng bao giờ để một định kiến nào mãi mãi che mờ đôi mắt đức tin của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.