Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay: Văn hóa loại trừ

Thái Hà (15.03.2024) – Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thật sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả”. (Ga 7,1-2,10,25-30)

Cha Timothy Radcliffe OP đã viết trong cuốn “Tạo sao là Kitô hữu?” như sau: “Trong phép rửa, chúng ta dập tắt những gì chia cắt chúng ta với người khác: chúng ta được định hướng để vượt qua những giới hạn hẹp hòi của bất kỳ căn tính nhỏ bé nào”.

Trong đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, dân chúng vẫn tiếp tục bàn tán về nguồn gốc của Đức Giêsu. Họ không chấp nhận Nugời là “Đấng Thiên Sai” vì Người đến qua một thân phận khác với những gì mà họ mong đợi.

Xã hội càng văn minh, khoa học, tư tưởng càng phát triển thì con người cũng dễ dàng rơi vào lối sống “loại trừ”: Vì ý tưởng họ khác tôi nên tôi không muốn làm việc chung. Vì tôi giỏi hơn nên tôi xứng đáng hơn… Mỗi người cần có ý thức phản tỉnh để nhận ra vị trí của bản thân và phẩm giá của tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận thân phận yếu đuối của nhau như Cháu đã đón nhận chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…