Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: Con đường Giêsu

Thái Hà (17.05.2019) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14,1-12)

Ảnh minh họa (Google)

Hệ thống cầu đường luôn là điều trọng yếu, đáng lưu tâm của một quốc gia. Bởi lẽ, bên cạnh yếu tố phục vụ đời sống người dân thì nó còn là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ văn minh phát triển của một dân tộc.

Hôm nay, Đức Giêsu nhận mình là “con đường, là trung gian duy nhất dẫn đưa nhân loại lên cùng Chúa Cha. Khi nghe Đức Giêsu nói: “Thầy là đường” chúng ta được mời gọi nhớ lại một cuộc mặc khải quan trọng của Kitô giáo là “qua thập giá đến vinh quang”. Đó là con đường duy nhất mà Đức Giêsu đã đi, để tiêu diệt sự chết và bước vào cõi sống đời đời. Thao đạo chính là theo Con Đường mang tên Giêsu, là gắn bó sống chết với Giêsu, chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu. Vị Thiên Chúa làm người. Vì thế, muốn đạt đến Nước Trời, người Kitô hữu phải luôn sẵn sàng bước đi trên con đường đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tăng thêm sức mạng cho đức tin và tình yêu của con để con đủ sức đi trọn con đường Giêsu, con đường dấn lỗi về Nhà Cha trên trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.