Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: Thầy là đường

Thái Hà (13.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14,1-6)

Lời trấn an của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ cũng là những lời trấn an dành cho mỗi người chúng ta, những ai tin vào Người. Trước việc sắp ra đi của Chúa Giêsu, làm sao các tông đồ lại không xao xuyến. Chính Chúa Giêsu cũng đã xao xuyến trong tâm hồn trước cái chết của Lazarô và trước sự phản bội của Giuđa. Phần chúng ta, chúng ta cũng xao xuyến khi chứng kiến những thử thách đau khổ xảy ra với chính chúng ta và với thế giới. Làm sao chúng ta lại không xao xuyến khi chứng kiến người thân của chúng ta ra đi? Làm sao chúng ta lại không xao xuyến khi nhìn về thế giới đang xâu xé vì chiến tranh, hận thù, bất công, sự lan tràn của dịch bệnh hay nghèo đói? Trong tất cả những thử thách của các tông đồ xưa hay của chúng ta hôm nay. Chúa vẫn luôn trấn an chúng ta: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Đức tin giúp chúng ta tìm được ý nghĩa trong mọi thử thách. Liệu chúng ta còn tin Chúa trước những nghịch cảnh?

Cầu nguyện: Lạy Cha, cảm tạ Cha đã luôn bên cạnh chúng con mỗi lúc gian nan. Xin ban cho chúng con ơn đức tin để giữa những thử thách chúng con luôn vững vàng tín thác vào Cha. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.