Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên: Làm theo tiếng lương tâm hay làm theo ý riêng

Thái Hà (04.02.2022) – Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. (Mc 6,14-29)

Chúng ta thấy thái độ của Hêrôđê đối với Gioan Tẩy Giả có sự thay đổi. Lúc đầu ông ta chỉ bắt bỏ tù, nhưng vẫn kính nể Gioan, vì ông ấy là người chính trực và thánh thiện. Nhưng cuối cùng ông đã ra lệnh chém đầu Gioan. Điều này cho chúng ta một kinh nghiệm để đối diện với tội lỗi. Nếu chúng ta không sống cho sự thật, không làm theo tiếng lương tâm, chúng ta sẽ gặp một nguy cơ lớn, là đi đến “sự thỏa hiệp” với điều xáu xa và loại trừ tha nhân. Như thế, bài Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy nhìn lại đời sống của mình, liệu rằng chúng ta có đang bỏ qua tiếng lương tâm, làm theo ý riêng của mình và thỏa hiệp với điều xấu không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để thi hành thánh ý Chúa. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.