Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên: Tôi đã thấy

Thái Hà (04.06.2021) – Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? (Mc 12,35-37)

Khoa học cho ta biết rằng, thực ra con người có khả năng tự phát sáng. Tuy nhiên, ánh sáng của chúng ta thì yếu hơn khả năng nhìn của mắt người tới 1000 lần.

Nơi công trình tạo dựng, Thiên chúa còn để lại những dấu vết, quy luật để con người nhận ra sự hiện hữu của Người. Quả thật, Đức Kitô là nguồn sáng thật và không bao giờ bị lu mờ. Con người sẽ gặp được Thiên Chúa khi biết thánh tâm tìm kiếm Người.

Mọi sự trên thế gian này chỉ sinh ích cho con người khi nó được đặt dưới điểm quy chiếu hay hướng đích là chính Thiên chúa. Là người Kitô hữu, bạn đã có điểm quy chiếu cho những chọn lựa trong cuộc sống hằng ngày Chúa? Nếu có rồi thì bạn hãy xác tín và sống chết với lựa chọn ấy. Nếu chưa thì bạn hãy nhìn lên Thánh giá Chúa, Đấng là Chúa Thượng của lòng bạn, Người sẽ dạy cho bạn biết bạn phải làm gì!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Vua của lòng trí chúng con, xin thêm ơn giúp chúng con hằng kiên trung phụng sự Ngài suốt cả cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…