Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên: Giúp nhau qua khổ đau

Thái Hà (13.01.2017) – Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, lam thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. (Mc 2,1-12)

curacion-de-un-paralitico
Ảnh minh họa (Google)

Ca dao có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Câu ca dao nói về giá trị của việc cộng tác, giúp đỡ và nương tựa lẫn nhau.

Chắc hẳn, anh bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay rất muốn được khỏi bệnh. Tuy nhiên, tự sức mình, anh không thể đến với với Đức Giêsu để xin Người chữa lành. Vì thế, các bạn của anh đã hợp sức khiêng anh đến với Người. Cảm động trước tình yêu và sự đoàn kết của họ, Đức Giêsu đã làm phép lạ chữa lành bệnh cho anh.

Chúng ta đều là những người bại liệt, không phải nơi thể xác, nhưng nơi tâm hồn với bao tội lỗi, khuyết điểm, thiếu sót. Vì thế chúng ta hãy giúp nhau đến với Đức Giêsu như những người bạn của anh bại liệt, để được chữa lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con trở thành những cánh tay đắc lực giúp mọi người đến với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.