Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng: Chúa Cứu Thế là ánh sáng

Thái Hà (02.12.2016) – Bài đọc 1 : Is 29, 17-24; Tin Mừng : Mt 9, 27-31.

Một hôm, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa Ngài, chúng tôi tin.”

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Từ hàng ngàn năm trước, Isaia đã loan báo về Đấng Cứu Thế sẽ mở mắt người mù, mở tai người điếc, mở miềng người câm, đem niềm vui cho người nghèo khổ, nâng cao những người hèn mọn trong xã hội. Người tháo cởi mọi thứ xiềng xích trói buộc con người, ràng buộc miệng lưỡi, chèn ép tâm hồn, bưng bít đôi mắt, che kín đôi tai.

Lời tiên báo ấy ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Hôm nay Người chữa lành một lượt hai người mù.  Hai người là rất nhiều người, là tất cả những người mù. Chúa Giêsu đang đi trên đường. Chúa Giêsu là con đường, là ánh sáng soi đường. Hai người mù không biết đường, không thấy đường cuống cuồng chạy theo để xin Chúa Giêsu cho thấy đường. Chúa Giêsu hỏi họ: “Các anh có tin không?”. Tin là điều kiện. Tin cũng là thắp lên ánh sáng. Đức tin chính là ánh sáng soi đường. Có đức tin sẽ nhìn thấy đường đi. Vì đường đi có nhiều bóng tối thử thách, có nhiều cạm bẫy nguy hiểm, phải có ánh sáng đức tin mới nhìn thấy cạm bẫy và vượt qua được nguy hiểm. Đường đi về Thiên đàng, đến gặp gỡ Thiên Chúa là con đường dài, đến gặp gỡ Thiên Chúa là con đường dài, cần có sự kiên trì trung tín của niềm tin vững mạnh với có thể đi đến nơi.

Khi mở mắt hai người mù, Chúa Giêsu cho họ nhìn thấy quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Mở cho họ con đường mới tràn đầy tin yêu và hi vọng. Con đường thoát khỏi bóng tối. Con đường đi tới Thiên Chúa. Con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Nhìn thấy công trình của Chúa, ta sẽ không còn xấu hổ thẹn thùng nhưng sẽ vui mừng phấn khởi tôn vinh danh Chúa như lời Isaia tiên báo: “Từ nay Giacóp sẽ không còn phải xầu hổ, từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng, vì khi Giacop nhìn thấy nơi nó những công trình tay Ta đã làm nó sẽ tuyên xưng danh ta là Thánh, sẽ Tuyên xưng đấng Thánh của Giacop là thánh và sẽ kính ủy Thiên Chúa của Itraen”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mắt con mù tối và tâm hồn  con bị trói buộc trong nỗi nghi nan, trong sự lầm lạc. COn không biết đường biết lỗi. XIn Chúa hãy đến mở mắt tâm hồn con, cho con nhìn thấy quyền năng của Chúa. Cho con nhìn thấy ánh sáng sự thật. CHo con thoát cảnh lầm lạc. Để con vững tin. Để con ca tụng quyền năng Chúa. Để con tiến bước trên con đường ánh sáng.

Nguồn: Sách Tấm Bánh Đời Thường_Lm. N.Q.Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.