Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay: “Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”

Thái Hà (08.04.2022) – Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”

Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”.

Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người. (Ga 10,31-42)

Lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái bị cho là lộng ngôn và rồi họ muốn ném đá Người. Trong thời đại hôm nay, cũng có nhiều người áp dụng tiêu chuẩn của mình lên người khác để rồi kết án họ vì một điềuu trái ý mình chứ không phải vì lỗi của họ. Ngay chính bản thân chúng ta cũng nhiều khi muốn “ném đá” những người không cùng quan điểm, hoặc không “vừa mắt” mình. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở con mắt tâm hồn để thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong những người xung quanh, để thấy rằng Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người và không loại trừ một ai. Lúc đó, chúng ta sẽ biết sống yêu thương mọi người xung quanh theo cách mà Thiên Chúa đã yêu từng người trong chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin mở đối mắt và tâm hồn chúng con để chúng con thấy được sự hiện diện của Chua nơi những người xung quanh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
0Lời Chúa là cuộc sống.