Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay: Tuyên xưng đức tin

Thái Hà (26.03.2021) – Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm: vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” (Ga 10,32-42)

Một học sinh Nhật là Kitô hữu duy nhất trong trường. Trước mỗi bữa ăn, em mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có “hành vi ma thuật”. Thầy gọi em lên đứng giữa lớp, hỏi em đã làm gì. Em nói rằng em chỉ cảm ơn Chúa đã ban lương thực hằng ngày. Nghe vậy, thầy giáo hổ thẹn và không biết nói gì vì ông cũng là một Kitô hữu.

Tin Mừng kể lại cuộc tranh luận khá gay gắt giữa Đức Giêsu và những người Do Thái. Họ muốn ném đá Người vì hai câu nói: “Tôi là Con Thiên Chúa” và “Cha tôi và tôi là một”. Chân lý Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa rất quan trọng. Do vậy, cuộc đời của mỗi người phải là một hành trình tìm kiếm không ngừng. Đức tin là một hồng ân vô giá mà Thiên Chúa đã yêu thương ban cho chúng ta. Chúng ta đã làm gì để sống giá trị lời tuyên xưng đó?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh, để chúng con can đảm tuyên xưng đức tin của mình giữa cuộc sống hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…