Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh: Chính Thầy đã chọn các con

Thái Hà (20.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” (Ga 15,12-17)

Ơn gọi là một huyền nhiệm mà Thiên Chúa dành tặng cho con người trong thế giới hôm nay. Ơn gọi cao cả nhất đó chính là được làm con cái Chúa, được trở nên một người Kitô hữu trong lòng Giáo Hội qua Bí tích Thanh Tẩy. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta xác tín một điều: không phải chúng ta chọn Chúa, nhưng là chính Chúa đã đi bước trước, đã đến với chúng ta, đã chọn gọi chúng ta và mời gọi chúng ta bước theo Ngài. Vâng, ơn gọi là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta, tùy theo bậc sống của mình mà bước theo và làm chứng cho Ngài trong thế giới hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã ban cho con làm người. Tạ ơn Chúa đã cho con được làm Kitô hữu và được làm con cái Chúa. Xin cho mỗi người chúng con, luôn biết sống đúng với căn tính của mình, để cho tất cả những ai tiếp xúc với chúng con, nhận ra được hình ảnh của Chúa nới chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.