Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh: Chúa yêu tôi trước

Thái Hà (07.05.2021) – “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. (Ga 15,12-17)

Có người hỏi Đức Thánh cha Benêđictô XVI: “Thiên Chúa yêu bạn trước, bất chấp nguồn gốc và giá trị của bạn. Phải hiểu lời đó như thế nào?” Đức Thánh cha trả lời: “Người đã yêu tôi trước, trước khi chính tôi có thể yêu Người. Tôi sở dĩ được tạo thành là chỉ vì Người đã biết và yêu tôi trước. Tình yêu đó đặt nền tảng hiện hữu của tôi. Điều quan trọng cho mỗi người, cái làm cho cuộc trở nên đáng trọng là biết rằng mình được yêu”.

Lời khẳng định của Đức Giêsu hôm nay không chỉ cho các môn đệ, nhưng còn cho mỗi người chúng ta. Người đã đi bước trước, sẵn sàng đến ở với con người, và cuối cùng, chết cho con người.

Ngày nay, nhân loại đang thiếu vắng những bước chân tình yêu. Họ đang tự biến mình thành những ốc đảo, không dám đến và mở lòng ra đón nhận tha nhân. Vậy nên, thế giới vẫn còn cảnh nghèo đói và hận thù.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn và đến với tha nhân bằng một tình yêu chân thành, để đáp lại tình yêu Chúa dành cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…