Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh: Chứng tá đời sống

Thái Hà (15.05.2020) – Anh em sẽ làm bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy (Ga 15,12-17)

Nếu muốn giúp đỡ linh hồn người chung quanh, trước  tiên, bằng trọn vẹn con tim của mình, anh em hãy đến với Thiên Chúa. Hãy nài xin Người lấy đức ái là nhân đức cao trọng nhất mà đổ đầy tâm hồn anh em, nhờ đó, anh em mới có thể thực hiện được điều anh em ước muốn (Thánh Vincent Ferrer).

Hôm nay, Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại cho các môn đệ nhiều lần lệnh truyền yêu thương như một lời trăng chối: “Anh em hãy yêu thương nhau”. Lệnh truyền đó cũng được ban bố khi Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, và đã mang lại nhiều hoa trái. Những chi tiết này cho thấy, đối với Đức Giêsu, lệnh truyền yêu thương là luật sống cốt lõi trong đời sống cộng đoàn, cũng như trong sứ vụ của các môn đệ Người.

Tuy thế, yêu thương không phải chỉ là ở đầu môi trót lưỡi, nhưng phải được thể hiện bằng những hành dộng bác ái cụ thể, những việc làm ấm áp tình người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết yêu thương nhau bằng một tình yêu đích thực như Ngài đã dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.