Thứ Sáu Tuần V Thường Niên: “Hãy mở ra”

Thái Hà (11.02.2022) – Khi ấy, […] người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: “Épphata”, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. (Mc 7,31-37)

Khởi đầu triều đại thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngài đã nói: Đừng sợ đón nhận Chúa Kitô và quyền năng của Ngài, hãy mở rộng cánh cửa cho Chúa Kitô. Hôm nay, Chúa Kitô cũng mời gọi chúng ta: “Hãy mở ra”. Vậy chúng ta hiểu điều đó như thế nào? Trước khi Chúa Giêsu nói hãy mở ra, Người ngước mắt lên trời. Hành động này của Chúa Giêsu như muốn mời gọi người câm điếc hãy mở lòng ra với Thiên Chúa, hãy bước vào mỗi tương quan mật thiết với Ngài, để rồi chính Ngìa sẽ đụng đến và chữa lành cho anh.

Sống trong bối cảnh ngày hôm nay, dường như con người mở ra với nhiều thứ, mở ra với internet, với việc ăn uống, mua sắm, với khía cạnh tri thức hay vật chất. Nhưng con người rất dễ quên, thậm chí không muốn mở ra với Thiên Chúa. Con người ngày càng quên đi mối tương quan sống động, thân mật với Ngài. Cầu nguyện là phương thế tốt nhất để đi vào mối tương quan với Thiên Chúa. Ước mong sao càng thất bại, càng khổ đau, con người càng phải bám chặt vào mối tương quan thần linh này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con hãy mở ra. Xin giúp chúng con biết mở lòng ra với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, để Chúa làm chủ cuộc đời chúng con và biến đổi chúng con mỗi ngày một đẹp lòng Chúa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống…