Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh: Tinh yêu và hy sinh

Thái Hà (17.05.2024) – Ông Simôn Phêrô đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy”. (Ga 21,15-19)

Trong bài giảng lễ ngày 24/04/2013 tại nhà nguyện Mácta. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng: “Giáo Hội không phải là một cơ cấu hành chính mà là câu chuyện về tình yêu”.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu trao sứ mệnh chăn dắt đàn chiên của Người cho ông Phêrô. Trước khi đặt Phêrô đảm nhiệm vai trò mục tử, Đức Giêsu đã không đòi hỏi ông về tài năng hay ưu điểm nào nổi trội, nhưng chỉ đòi hỏi nơi ông một điều là: tình yêu. Tình yêu có sức mạnh diệu kỳ, khi làm bất cứ việc gì với tình yêu, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh, dấn thân hết sức cho công việc đó. Cũng như Thánh Phêrô xưa kia đã được Chúa trao sứ vụ chăn dắt đoàn chiên Chúa, mỗi người Kitô hữu cũng được Chúa trao sứ mệnh phục vụ tha nhân. Để làm được điều đó, Chúa đòi hỏi chúng ta phải có lòng yêu mến và hy sinh, hầu có thể đón nhận và phục vụ anh chị em mình cách chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim bao dung và quảng đại, để con biết hết lòng yêu mến mọi người mà Chúa gửi đến cho con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…