Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”

Thái Hà (25.02.2022) – Những người biệt phái hỏi thử Chúa Giêsu: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng”. Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào”. Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra những điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”. (Mc 10,1-12)

Lời Chúa nơi trang Tin Mừng hôm nay như một đòi hỏi mang tính cương quyết của Chúa Giêsu, và tính chung thủy trong hôn nhân. Với ý tưởng ngày, sách Giáo lý Công giáo số 1601 đã nói: “Do giao ước hôn nhân, một người nam và một người nữ tạo thành một sự hiệp thông trọn cả cuộc sống: tự bản chất, giao ước ấy hướng về lợi ích của đôi bạn, cũng như đến việc sinh sản và giáo dục con cái; Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn nhân giữa hai người đã được Rửa Tội lên hàng Bí Tích”. Bởi lẽ, chính Chúa Kitô đã đi bước trước, nêu gương cho họ trong sự vâng phục Chúa Cha: bằng một tình yêu biết từ bỏ chính mình, hiến mạng vì người mình yêu, sẵn sàng hy sinh và tha thứ đến cùng, để hướng về ơn cứu độ nhân loại. Ngày nay, trước tình trạng các gia đình trẻ gặp nhiều vấn nạn đau thương, Giáo Hội tha thiết mời gọi mỗi gia đình tái khám phá cảm thức thánh thiêng của Bí tích Hôn Phối, như quà tặng cao quý Thiên Chúa ban, thúc đẩy họ hướng về nền tảng đức tin của hôn nhân, là tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, giúp họ vững vàng tiến bước trong ơn gọi gia đình của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ân sủng xuống trên các gia đình trẻ, giúp họ ý thức hơn trong đời sống đức tin, cùng với một tâm hồn đại lượng, để cùng nhau vun đắp tổ ấm vững bền. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.