Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên: Đền thờ trong tâm hồn

Thái Hà (28.05.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người đang mua bán trong đền thờ: “Nào chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sạo huyệt của bọn cướp!” (Mc 11,11-26)

Một người báo tin cho bác thợ giày nghèo là Chúa sẽ đến thăm. Được tin, ông hốt hoảng vì thấy nhà mình chật hẹp, dơ bẩn, không xứng đáng để tiếp rước Chúa. Ông chạy ra ngoài kêu người đến giúp dọn dẹp. Bỗng thấy có một người vào giúp cho ông. Đến chiều, khi nhà cửa đã sạch sẽ, ông an tâm và chờ đợi Chúa đến thăm Người lạ mặt phụ giúp ông nói: “Ta đã đến từ sáng tới giờ và phụ dọn dẹp nhà cửa với con đây”.

Câu chuyện trên rất phù hợp vưới hoàn cảnh khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem dọn dẹp đền thờ, nơi Thiên Chúa ngự trị. Qua bí tích Rửa Tội, tâm hồn chúng ta cũng trở nên đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được mời gọi luôn biết thanh tẩy tâm hồn bằng việc cầu nguyện, bằng những hy sinh hằng ngày và các việc lành đối với tha nhân. Nhờ đó, tâm hồn chúng ta xứng đáng trở thành nơi Chúa cư ngụ và được Người chúc phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, gian tham, lọc lừa, kiêu căng và ích kỷ, để tâm hồn chúng con mãi là đền thờ của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…