Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên: Tẩy uế

Thái Hà (25.06.2021) – Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. (Mt 8,1-4)

Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch

Tâm trạng của kẻ phong hủi được nhà thơ Hàn Mặc Tử, người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo này phác họa lại trong bài thơ Sầu Vạn Cổ:
Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh
Hơn hết u buồn của nước mây.

Đối với người Do Thái, bệnh phong là thứ bệnh tiêu biểu điển hình cho hậu quả của tội lỗi. Việc đụng đến người bệnh cũng được xem là mắc uế. Tuy nhiên bằng cử chỉ thân ái và lời nói đơn giản, Đức Giêsu đã làm cho người mắc bệnh phong được sạch. Quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện để giải thoát người ta khỏi tội lỗi.

Tội lỗi đã làm cho tâm hồn chúng ta trở nên ô uế. Sống trong tình trạng tội lỗi đồng nghĩa với việc tự cắt đứt mối hiệp thông với Thiên Chúa.

Người phong hủi đã biết chạy đến kêu cầu Đức Giêsu chữa lành cho anh. Chúng ta cũng vậy, hãy mau chạy đến nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa xuống trên tâm hồn chúng ta hầu đón nhận được ân sủng và được giao hòa với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tin tưởng và cậy trông vào Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.