Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên: Ơn cứu độ

Thái Hà (05.07.2019) – Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mt 9,9-13)

Lập tức Mattheu đứng dậy theo Người (ảnh internet)

Hiến chế Lumen Gentium, số 16, viết: “Những ai thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng hành động để chu toàn thánh ý Thiên Chúa được biểu lộ qua mệnh lệnh của lương tâm, thì vẫn có thể đạt được ơn cứu độ vĩnh cửu”.

Đức Giêsu đến mở ra một chân trời mới, thiết lập dòng dõi mới của Abraham. Các kinh sư và luật sĩ tự hào mình là dòng dõi Abraham, nhưng lại đóng chặt lòng mình, không lắng nghe lời Chúa. Trái lại, những kẻ tội lỗi lại mở lòng đón nhận. Đáp lại tiếng Chúa mời gọi, lập tức Mattheu đứng dậy theo Người. Ông bỏ bàn thu thuế đầy tiền bạc để bước theo Thầy trên con đường phiêu lưu vô định, nhưng ông tin rằng nơi đó ông được cứu độ.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thực sự mở rộng tâm hồn lắng nghe, đón nhận và thực hành Lời Chúa để được ơn cứu độ chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận biết tội lỗi của mình mà ăn năn hối cải, ngõ hầu có thể lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.