Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế

Thái Hà (01.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?”

Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”. (Mt 9,9-13)

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ cho ta thấy một Thiên Chúa nhân hậu, chia sẻ cuộc sống của con người khi Người chấp nhận dùng bữa với những người thu thuế và tội lỗi, vốn là hai hạng người bị coi thường lúc bấy giờ. Qua đó, chúng ta nhận ra tôn giáo mà Chúa Giêsu loan báo là tôn giáo của tình yêu. Khi nói “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải lễ tế”, Chúa Giêsu lên án tinh thần đạo đức hình thức của những người biệt phái và những kinh sư Do Thái. Chúa Giêsu đã không nói suông, vì bởi lẽ Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta chính là bữa tiệc dấu chứng cho tình yêu của Người. Tham dự vào bữa tiệc ấy là tham dự vào tinh thần yêu thương với Người, vì nơi nào có yêu thương, tha thứ, chia sẻ, thì nơi đó có Chúa hiện diện, có bình an, có Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con canh tân mở rộng tâm hồn đón nhận ơn tha thứ của Chúa và để tình yêu của Chúa tác động nơi chúng con. Ngõ hầu chúng con trở thành cánh tay nối dài tình yêu thương, tha thứ của Chúa đến với mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.