Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên: Trở về với Chúa

Thái Hà (02.07.2021) – “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mt 9,9-13)

Có một hỗi nhân đã nhiều lần phạm một tội tày trời. Lần trước, anh đến Tòa giải tội và được cha xứ xá giải và răn đe không được tái phạm. Lần này, anh đến xưng tội đó và đã không được cha xứ tha tội. Ngay lúc ấy, bàn tay phải của tường Chúa Chịu Nạn giữa nhà thờ giơ lên ban phép lành cho anh và có tiếng thì thầm với cha xứ: “Con không tha thì Ta tha”.

Lòng thương xót của Thiên Chúa thì lớn hơn tội lỗi của con người rất nhiều. Thời Đức Giêsu, thu thuế là một công việc tội lỗi, bất lương và sẽ bị mọi người xa lánh. Thế nhưng Đức Giêsu lại kêu gọi một người thu thuế là Mattheu đi theo Người. Đứng trước những lời dè bỉu, Người đã mặc khải cho dân chúng biết ý định của Người khi đến thế gian, đó là để kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối.

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Người những muốn tất cả mọi người dù công chính hay tội lỗi, đều được đón nhận ơn cứu độ. Mỗi người chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa và ai cũng cần đến lòng thương xót của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Cha nhân từ đã ban Con Một để cứu độ chúng con. Xin tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con trót phạm. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…