Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên: Dám bị ghét

Thái Hà (14.07.2023) – Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”. (Mt 10,16-23)

Thánh Stêphanô – vị tử đạo tiên khởi thời Giáo hội sơ khai – đã chịu ném đá cho tới chết để làm chứng về danh Đức Giêsu Kitô.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu báo trước cho các môn đệ biết những khó khăn trong sứ vụ loan báo ơn cứu độ. Người muốn các ông chuẩn bị tinh thần và tâm hồn mạnh mẽ hầu đứng vững trước những thử thách gian nan. Qua những gian nan ấy, các môn đệ sẽ trở nên hy lễ đem lại nhiều hoa trái và được chung hưởng phần thưởng là Nước Trời.

Khi suy nghĩ về cái chết của thánh Stêphanô, chúng ta nhận ra ơn gọi Kitô hữu cũng đòi buộc mỗi người lội ngược dòng với thế gian, thậm chí bị thể gian ghét bỏ. Tuy nhiên, người nào sống bền tâm vững chí vào giá trị Tin Mừng thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng là hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng con, để chúng con can đảm bước đi theo Ngài dù phải đối diện với thử thách hay bách hại. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…