Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên: Đường hạnh phúc

Thái Hà (09.07.2021) – Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. (Mt 10,16-23)

Có thể nói lịch sử Giáo Hội là lịch sử của những cuộc bách hại. Lịch sử này đã được Đức Giêsu tiên báo khi Người sai các Tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”.

Tuy nhiên, trước những sự bách hại, Chúa chẳng bao giờ bỏ mặc tôi trung được trưởng thành hơn trong đức tin, đức cậy và đức mến. Đó cũng chính là sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay.

Công cuộc ra đi loan báo Tin Mừng của chúng ta chắc chắn còn có nhiều khó khăn nhưng không bao giờ thiếu vắng ân sủng. Vì thế, chúng ta được mời gọi đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa trong hành trình đến với muôn dân (ad gentes) của mình, bởi vì “kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đồng hành cùng con trên con đường Chúa đã sai con đi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…