Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên: Khôn ngoan và đơn sơ

Thái Hà (13.07.2018) – Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”. (Mt 10,16-23)

“Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Ảnh Google)

Trong tác phẩm Đường Hy Vọng, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận dạy: “Muốn được khôn ngoan, con hãy tha thiết cầu xin và phó thác cả cuộc đời con sống tuyệt đối theo ý Chúa”.

Lẽ thường, khi làm bất cứ việc gì cần có kiến thức và phương pháp thực hiện; cũng vậy, sau mệnh lệnh truyền giáo dành cho các môn đệ, Đức Giêsu muốn các sứ giả của người trở nên không ngoan và đơn sơ.

Khuôn vàng thước ngọc ấy cũng là hành trang cho chúng ta hôm nay. Khôn ngoan để nhận ra những thay đổi trong từng lĩnh vực văn hóa, xã hội và kỹ thuật. Từ đó, dùng những cách thức mới diễn tả sứ điệp Tin Mừng cho con người hôm nay. Đơn sơ là biết không chỉ hoàn toàn cậy dựa vào sức riêng mình nhưng dành chỗ để Thiên Chúa hành động, như Lời Chúa hứa: “Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,20)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trên bước đường truyền giảng Lời Chúa, xin mở trí cho con biết phương thế thực hiện và cũng xin cho con lòng đơn sơ trong sáng, chỉ cậy nhờ Chúa thôi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.