Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên: Lắng nghe lời Thánh Thần

Thái Hà (08.07.2022) – Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

“Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. […] (Mt 10,16-23)

Tin Mừng hôm nay một lần nữa cho chúng ta hiểu được thế nào là ơn gọi của người môn đệ đi theo Chúa. Và cái chết của Người trên Thánh giá là đỉnh điểm của sự chống đối mà con người dành cho Người. Vì vậy, trong công cuộc loan báo Tin Mừng, Giáo Hội không thể thoát khỏi tình cảnh bị chống đối ấy. Người môn đệ chấp nhận bước theo Chúa Giêsu, chính là chấp nhận những thử thách, khó khăn, bách hại như con chiên đi giữa bầy sói. Trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu bảo các môn đệ hãy can đảm vững tin, đừng sợ, vì chính lúc đó “Thánh Thần sẽ nói trong các con”. Nghĩa là người môn đẹ phải để mình trở nên khí cụ cho Thiên Chúa hoạt động trong công cuộc loan báo Tin Mừng chứ không phải dựa vào sức riêng của bản thân mình.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, trong đời sống xã hội ngày nay, để sống như Lời Chúa dạy và làm chứng cho Ngài, chugns con chắc chắn sẽ gặp phải những thử thách gian nan. Xin ban cho chúng con luôn kiên trì trướcn hững điều làm cản trở chúng con mang Chúa đến với mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.