Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên: Luật Thiên Chúa

Thái Hà (18.08.2023) – Đức Giêsu trả lời rằng: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. (Mt 19,3-12)

Một ông bố nằm mơ thấy đứa con nhỏ đi lạc vào con đường tăm tối. Bỗng đứa trẻ nói: “Bố chưa bao giờ chỉ dẫn cho con con đường phải theo”. Ông bố giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là giấc mơ. Từ nay, việc chỉ dẫn đường ngay nẻo chính cho con là ưu tiên số một của ông.

Thiên Chúa đã thiết định luật của Người và truyền ban cho con người phải tuân giữ. Luật của Chúa là cho con người và vì con người, để chỉ đường cho họ và giúp họ sống tương quan mật thiết với Chúa và hòa hợp với nhau.

Bài Tin Mừng mời gọi các Kitô hữu sống theo chỉ dẫn là Luật của Chúa, để khỏi đánh mất thương quan với Chúa và với nhau khi tìm mọi cách để “lách luật” của Chúa. Càng xa luật Chúa thì con người càng giảm giá trị người hơn, vì Luật Chúa mang lại sứ sống cho con người ngay ở đời này và cùng đích là sự sống đời sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Luật Chúa truyền và tự do tuân giữ, chứ không phải tuân giữ như là nô lệ và sợ hãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…