Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên: Vấn đề ly dị

Thái Hà (16.08.2019) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly . (Mt 19,3-12)

(Ảnh internet)

Năm 1028, khi biết mình sắp chết, vua Constantinô IX cho mời Romanus đến để gả công chúa, đồng thời sẽ truyền ngôi vua. Romanus tâu: “Thần hết lòng đa tạ bệ hạ, song thần đã có vợ nên thần từ chối ân huệ này. Bởi lẽ dây hôn phối ràng buộc thần với vợ là do Thiên Chúa, và thế gian không ai có quyền tháo cởi”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người biệt phái chất vấn Đức Giêsu về vấn đề ly dị. Để trả lời cho vấn đề này, Đức Giêsu nêu lý do thật đơn giản: hôn nhân là việc Thiên Chúa muốn thiết lập thì loài người không được hủy bỏ. Nó không thuộc quền loài người nên không ai có quyền phá bỏ, vì: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.

Mối dây hôn nhân giữa chồng và vợ diễn tả sự trung thành giữa Thiên Chúa và Giáo Hội, Hiền Thê Người đã chọn và ký kết giao ước. Thiên Chúa chung thủy trong lời kết ước, nên Giáo Hội và mỗi người trong Giáo Hội cũng cần đáp lại sự chung thủy này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho những người sống đời hôn nhân có lòng trung tín với nhau, để làm chứng cho tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.