Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên: Luật lệ với lòng nhân

Thái Hà (20.07.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu rằng: Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sabát. (Mt 12,1-8) 

Ảnh minh họa (Google)

Khi nói đến Ngũ thường mà đức Khổng Tử dạy cho các đồ đệ của ông, chữ “Nhân” phải là đức tính đi đầu, luôn đứng đầu. Ông nói: “Người quân tử bỏ đức nhân thì làm sao được gọi là quân tử?” (Luận Ngữ IV,5).Cũng vậy, giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay cũng đề cập tới lòng nhân là cốt yếu khi tuân giữ Lề Luật.

Người Pharisêu là hạng người tuân giữ luật Do Thái rất nghiêm ngặt và tỉ mỉ trong việc giữ Luật. Bởi thế, họ luôn tìm cách lên án hay khiển trách những ai vi phạm luật lệ của cha ông. Các môn đệ của Đức Giêsu đã có dịp để giáo huấn và nói cho họ biết; điều quan trọng là ở lòng nhân, nghĩa là giữ luật mà đem lại cho con người niềm vui, hạnh phúc; chứ không phải là giữ một cách cứng nhắc, chi li, giáo điều, thiếu lòng bao dung. Mục tiêu của việc tuân giữ luật lệ là làm thăng tiến phẩm giá con người, đưa con người tiến lên trên con đường ngay thẳng.

Ước gì chúng ta không như những Pharisêu giả hình, mà trái lại giữ luật với con tim và tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn ra ý nghĩa của lề luật để chúng con tuân giữ trong tình yêu mến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.