Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên: Nền tảng của lề luật

Thái Hà (16.07.2021) – Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. (Mt 12,1-8)

Luật pháp xã hội luôn có những nguyên tắc hay điều khoản căn bản để tạo nên sự cân đối và bình ổn cho xã hội. Nhưng đâu phải bất cứ điều gì cũng cần đưa vào để hợp pháp hóa thành luật. Dù là điều luật gì thì nó cũng chỉ có tính tương đối, bởi nó được đặt ra dựa trên tâm thức của mỗi xã hội trong từng thời đại.

Vào thời Đức Giêsu, lề luật trở thành gánh nặng đè lên con người bởi những cấm đoán chi li, khiến cho con người ngột ngạt, mệt mỏi. Đức Giêsu đến để dạy cho con người ngột ngạt, mệt mỏi. Đức Giêsu đến để dạy cho con người biết rằng nền tảng của lề luật phải dựa trên yêu thương, lòng nhân từ, và điều này thì quý trọng hơn mọi quy tắc.

Vậy nên, luật lệ phải hướng đến sự tự so và hạnh phúc. Người ta chỉ chấp nhận luật lệ khi nó bảo vệ và cải thiện cuộc sống của con người. Nếu luật lệ dùng để làm thước đo trình độ nhận thức và sự hiểu biết thì con người trở thành vị quan tòa hà khắc đang dò xét lẫn lên án đồng loại.

Cầu nguyện: Lạy Chua, xin giúp chúng con hiểu ra ý nghĩa của lề luật để chúng con biết đối xử với nhau một cách bao dung và vị tha. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…