Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên: Bỏ ngoài tai

Thái Hà (24.07.2020) – Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã được gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. (Mt 13,18-23)

Câu thành ngữ “nước đổ lá khoai” chúng ta hay nghe, thường để chỉ một ai đó không chịu nghe lời dạy bảo, khuyên can, góp ý. Những lời chỉ dạy sẽ ra vô ích bởi người nghe không chịu tiếp thu. Nếu một người nghe lời Chúa mà không để tâm suy nghĩ, họ sẽ chóng quên, vì lời Chúa không để lại một chút ấn tượng gì trong lòng họ. Và nếu một người không nhớ lời Chúa dạy thì làm sao có thể thi hành được. Vì thế, đối với kẻ ấy, nghe lời Chúa cúng tựa như “vịt nghe sấm”, “nước đổ lá khoai” chẳng mang lại lợi ích gì cả.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận lời Chúa và suy đi ngẫm lại trong lòng như Đức Trinh nữ Maria. Khi đó, tâm hồn chúng ta mới trở nên mảnh đất phì nhiêu và sinh hoa kết quả qua việc sống bác ái, yêu thương tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mở lòng đón nhận lời Chúa là Lời đem lại sự sống đời đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…