Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên: Yêu mến lời Chúa

Thái Hà (23.07.2021) – Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, và tất nhiên sẽ sinh hoa kết quả và làm ra. (Mt 13,18-23)

Có một bà kia rất sốt sắng đọc Sách Thánh. Khi được hỏi tại sao thì bà đã trả lời ví von rằng: Hôm qua tôi nhận được một bức thư của một người tôi rất yêu dấu. Tôi đọc rất chăm chú và đọc đi đọc lại tới 5 lần. Không phải vì tôi không hiểu lời lẽ trong thư, nhưng vì tôi biết đó là những lời của một người rất thương tôi và tôi cũng rất thương người đó…

Bà cụ trong câu chuyện trên đã thực sự cảm nghiệm được tầm quan trọng của Lời Chúa – Lời mang lại ơn cứu độ. Cũng vậy, bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy có tâm tình yêu mến Lời Chúa, mang Lời Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta. Vì chỉ có thật lòng yêu mến Lời Chúa, đọc Lời Chúa hằng ngày, chúng ta mới cảm nghiệm được Chúa yêu thương chúng ta dường nào, và từ đó quyết tâm để sống và thực hiện Lời Chúa.

Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để trở nên con người của Tin Mừng, trở nên con người của Tin Mừng, trở nên người gieo hạt giống Lời Chúa, không chỉ cho chính mình mà con cho người khác nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cảm nghiệm và yêu mến Lời Chúa mãi mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…