Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên: Thế nào là đức tin

Thái Hà (30.07.2021) – Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. (Mt 13,54-58)

Đức Giáo hoàng Benêđictô XVI, trong cuốn Thiên Chúa và trần thế, nói rằng: “Đối với nhiều người, việc coi một kẻ bị án tử ở Palestin khoảng năm 30 là người ‘được xức dầu’, ‘được Thiên Chúa chọn’, ‘là Đấng Kitô’, và bảo người đó là tâm điểm của toàn bộ lịch sử, không những đó là chuyện khó tin, mà còn là một khiêu khích nữa”.

Quả vậy, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết Đức Giêsu không được đón tiếp tại quê hương mình, ở làng Nadarét. Sự thân quen cộng với những định kiến, thiên kiến đã khiến cho dân chúng không thể tin và chấp nhận Đức Giêsu là Đấng mêsia.

Con người cứ đòi buộc phải thấy tường tận mới tin. Nhưng khi thấy rồi, liệu con người còn có đức tin nữa không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa gia tằng lòng tin cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…