Thứ Sáu Tuần XVIII Tuần XXVIII Thường Niên: Đừng sợ

Thái Hà (20.10.2023) – Đức Giêsu nói: “ANh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục”. (Lc 12,1-7)

Lời đầu tin tại quảng trường thánh Phêrô trong triều đại Giáo hoàng của mình, thánh Gioan Phaolô II đã dõng dạc tuyên bố: “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô”.

Đừng sợ là lời trấn an của Đức Giêsu vào lúc các môn đệ nhận ra sự chống đối của nhóm biệt phái đối với Thầy. Theo Đức Giêsu, người môn đệ qua mọi thời cũng sẽ gặp nhiều chống đối như vậy. Trong mọi biến cố, Đức GIêsu khuyên chúng ta hãy đứng thẳng và vững tâm. Khi bị chống đối, gặp khó khăn và thử thách, chúng ta hãy ngước nhìn lên Đấng luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Khi mở tâm hồn cho Chúa ngự và sống bằng sự sống Kitô, chúng ta sẽ lướt thắng được sợ hãi.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin ban ơn sức mạnh cho con để con vượt qua được những trở ngại đức tin. Xin giúp con luôn can đảm mở rộng cánh cửa đời mình để Đức Kitô ngự vào, Người là Chúa và là Đấng cứu độ con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…