Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên: Hãy yêu kẻ khác như chính mình

Thái Hà (19.08.2022) – Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? “ Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22,34-40)

Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà sống trong sự ghen ghét, hận thù người anh em mình, thì đó là người nói dối. Thiên Chúa không hề dạy con người những điều như vậy. Nhìn vào giới luật của Hội Thánh có rất nhiều điều để chúng ta tuân giữ, nhưng hôm nay, Chúa đã chỉ ra hai điều quan trọng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi” và “ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”. Thực hiện được là điều không dễ, nhưng Chúa vẫn muốn con cái Ngài thực hiện chúng, với cả tâm hồn và trí khôn của mình, rồi mọi sự khác Ngài sẽ liệu cho.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu thương tha nhân, nhất là những người thân, sống trong gia đình chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con sống và thực hành những đòi hỏi của đức ái trong tương quan với Chúa và tha nhân, nhờ đó chúng con chu toàn lề luật và mưu cầu hạnh phúc đích thực cho chính bản thân và cho người khác. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.