Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên: Ảo tưởng

Thái Hà (09.09.2021) – Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? (Lc 6,39-42)

Trong kinh Vệ Đà chép rằng: “Sống trong ngu dốt nhưng chúng ta lại cảm thấy mình khôn ngoan và hiểu biết, những kẻ ngốc đi từ chỗ này đến chỗ kia mà không định hướng, cũng giống như một người mù bị dắt bởi một người mù”.

Diễn ngôn mà Đức Giêsu dành cho các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay là một lời nhắc nhở về một thái độ thiếu niềm tin, cũng như đặt niềm tin không đúng vị trí của nó. Đây là một cám dỗ rất lớn trong đời sống của người Kitô hữu khi họ không còn vững tin vào Thiên Chúa, đánh giá mình quá cao đến độ xem thường người khác. Thêm nữa, họ chạy theo những sức mạnh ma quái khác mà không phải là Thiên Chúa. Đó là một hành động sai lầm nghiêm trọng vì con người đã đặt niềm tin nhầm chỗ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết tín thác trọn vẹn nơi Ngài, và biết khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình để cho ơn Cháu được biểu lộ nơi con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…