Thứ Bảy Lễ Thánh Januariô: Đất tốt

Thái Hà (19.09.2020) – Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. (Lc 8,4-15)

Nhờ lắng nghe Lời Chúa, thánh Phanxicô Xaviê đã từ bỏ những vinh hoa thế gian, ra đi loan báo Tin Mừng khắp nơi, và trở thành truyền giáo trứ danh của Giáo Hội. Qua dụ ngôn Người gieo giống, Đức Giêsu cho thấy Thiên Chúa quảng đại và yêu thương con người biết chừng nào trong việc gieo hạt giống Lời Chúa, Lời đem lại niềm vui và sự bình an đích thực cho con người. Thế nhưng, hạt giống Lời Chúa có được lớn lên và sinh được nhiều bông hạt hay không là do sự đón nhận và “chăm bón” của con người.

Nếu con người ưa thích những sự thuộc về thế gian hơn, thì hạt giống Lời Chúa sẽ không sinh hoa kết quả và họ có nguy cơ đi vào chỗ diệt vong. Nhưng nếu họ tin tưởng và để Lời Chúa biến đổi, thì hạt giống Lời Chúa sinh nhiều bông hạt cho chính họ.

Cầu nguyện: Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa và canh tân đời sống của mình hằng ngày, để con trở nên mảnh đất tốt làm phát triển hạt giống Lời Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…