Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên: Phục vụ

Thái Hà (18.09.2020) – Cùng đi với Đức Giêsu, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. (Lc 8,1-3)

Mẹ Têrêsa nói rằng: “Tôi chỉ là cái bút chì nhỏ trong tay Chúa. Mong ước Chúa luôn luôn có thể viết hoặc vẽ những gì Người muốn, và ở những chỗ Người muốn”.

Đối với người Do Thái, phụ nữ và trẻ em là những người bé mọn, không có tiếng nói trong xã hội. Những trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chữa người phụ nữ và cho họ đi theo Người để cộng tác vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Như thế, trong một xã hội “trọng nam khinh nữ”, Đức Giêsu làm cho người nữ trở nên bình đẳng với người nam trước mặt mọi người qua công việc phục vụ.

Quả vậy, đối với Thiên Chúa, bất cứ ai cũng đều được mời gọi hưởng hạnh phúc Nước Trời, đều được mời gọi cộng tác vào công trình sáng tác vào công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa, vì, vì mọi người đều được Thiên Chúa tạo dựng nên theo hình ảnh giống như Người và đều có phẩm giá như nhau.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho chúng con biết tận dụng những khả năng và hoàn cảnh Chúa ban để phục vụ Chúa và tha nhân một cách quảng đại và chân thành. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…