Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên: Theo Chúa và phục vụ tha nhân

Thái Hà (22.09.2023) – Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Các bà này đã lấy đi của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. (Lc 8,1-3)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca đã làm nổi bật hình ảnh những người phụ nữ. Họ là những người đã được chữa lành bệnh tật và trừ quỷ. Họ đã cảm nghiệm được tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Bởi đó, họ lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.

Thật vậy, của cải và tiền bạc là phương tiện giúp chúng ta xây dựng và đạt tới Nước Trời. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi ông Timôthê khẳng định rằng: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là mòng ham muốn tiền bạc” (1 Tm 6,10). Các người phụ nữ đã lấy của cái và quảng đại góp phần mình vào công cuộc loan báo Tin Mừng Nước Trời. Vậy ta hãy noi gương họ ngõ hầu thanh thoát trước của cải trần thế mà đi theo Chúa và phục vụ tha nhân với lòng quảng đại dâng hiến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đừng bám víu vào của cải đời này, nhưng biết quảng đại góp phần vào sứ mạng loan truyền Tin Mừng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…