Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên: Vai trò người nữ

Thái Hà (17.09.2021) – “Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bênh”. (Lc 8,1-3)

Để có thể giữ vững được tinh thần và nâng đỡ những người chung quanh, thánh nữ Edith Stein luôn sống giây phút hiện tại và đặt cả niềm phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay ghi lại việc các phụ nữ đi theo và phục vụ Đức Giêsu cùng các môn đệ trong công cuộc truyền giáo. Các bà đã trải qua quá khứ bị ma quỷ và bệnh tật trói buộc. Những con người xem ra kém cỏi về tri thức, thể chất hoặc tinh thần đều giống nhau ở một điểm chung là họ đã gặp được Đức Giêsu, đặt niềm tin vào  Người và sẵn sàng quảng đại đi theo phục vụ Người. Đây là nét son đặc biệt mà chúng ta gặp thấy trong Tin Mừng. Sự hiện diện của họ cho chúng ta thấy rằng dù có âm thầm và vô danh đến đâu, mỗi người đều có một chỗ đứng quan trọng và không thể thay thế được.

Cầu nguyện: Nguyện xin Chúa ban đức tin để chúng ta luôn biết tôn trọng phẩm giá của mình bằng cuộc sống quảng đại, phục vụ và yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…