Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên: Dấu chỉ đức tin

Thái Hà (24.10.2019) – Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải. (Lc 12,54-59)

“thời đại này sao các người không biết nhận xét”

Người việt nam có rất nhiều kinh nghiệm về nhận biết dấu chỉ thiên nhiên. Chẳng hạn: “Cơn đàng đông vừa trông vừa chạy, cơn đàng nam vừa làm vừa chơi”. Đây là một đấu hiệu báo trước cơn mưa hay dông bão. Biết nhìn ra dấu chỉ tự nhiên là điều quan trọng, nhưng nhận ra dấu chỉ đức tin còn là điều quan trọng hơn.

Đức Giêsu quở trách những người Do Thái là giả hình. Vì họ không thể không biết những dấu chỉ về Đấng Cứu Thể; kể mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi… Chính Đức Giêsu đến và thực hiện những điều mà các ngôn sứ xa xưa đã loan báo. Họ biết mà không tin.

Ngày nay, Thiên Chúa vẫn hoạt động trong đời sống mỗi người. Người nói với chúng ta qua những biến cố, qua những người chúng ta gặp. Hãy lắng nghe Lời Chúa qua những dấu chỉ đó, để mau mắn quay về với tình yêu của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra thánh ý Ngài trong những dấu chỉ của cuộc sống hắng ngày. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.