Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên: Nhận biết dấu chỉ của thời đại

Thái Hà (21.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”. (Lc 12,54-59)

Về phương diện tự nhiên, những sự kiện xảy ra xung quanh ta có thể nhìn thấy được bằng giác quan, và nhờ vào những hiện tượng ấy, ta có thể biết được những chuyện sắp xảy đến. Chẳng hạn như ta thấy mây đen kéo đến, ta biết là sẽ có mưa, dù mưa chưa đến.

Về phương diện siêu nhiên cũng thế, tức là những gì liên quan đến Thiên Chúa và sự sống đời đời của ta Chúa muốn ta nhìn vào các sự kiện đang xảy ra – trong thời đại hay trong cuộc sống của ta – như là dấu chỉ nói đến thánh ý Chúa, tức là những điều cần phải xa tránh, hay cần phải làm để vinh Danh Thiên Chúa hơn và mưu ích cho sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con có thể hiểu biết và rất giỏi về những chuyện trần thế, nhưng về Lời Chúa và lòng đạo đức thì chúng con lại thờ ơ. Xin cho chúng con biết mau mắn đón nhận thánh ý Cháu qua Lời Chúa dạy và biết đem ra thực hành trong đời sống chứ không trì hoãn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.