Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên: Tuyên xưng đức tin

Thái Hà (24.09.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu hỏi các môn đệ rằng: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. (Lc 9,18-22)

Đức Giáo hoàn Phanxicô dạy: “Thập giá Đức Kitô chứa đựng tất cả tình yêu của Thiên Chúa. Nơi đó, ta có thể thấy lòng nhân từ vô biên của Người”. Vì thế, đừng sợ tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn hỏi các môn đệ: “Anh em bảo Thầy là ai?” Câu hỏi này không dễ trả lời, vì câu trả lời phải mang hai yếu tố: nói lên căn tính của Đức Giêsu và nói lên niềm xác tín của mỗi người. Câu trả lời của Phêrô “Thầy là Đấng Kitô” vén mở cho ta biết Đức Giêsu là ai; Người là vị Tôi Trung phải chịu đau khổ, bị giết để cứu vớt nhân loại.

Hôm nay, trong từng giây phút của cuộc đời, chúng ta thường tự hỏi: “Đức Giêsu là ai?”. Quả thật, khi thành công, chúng ta thường trả lời cách xác tín: Chúa là Đấng làm chủ cuộc đời tôi. Nhưng khi gặp thất bại hay đau khổ, ta không ý thức được Đức Giêsu vẫn luôn đồng hành trong cuộc đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sức mạnh, để chúng con dám tuyên xưng niềm tin vào Cháu trong cuộc sống hằng ngày, dù gặp phải bất cứ trở ngại hay khó khăn nào. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…