Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên: Danh Thánh Chúa

Thái Hà (05.10.2019) –  Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: ‘‘Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con’’. (Lc 10,17-24)

(ảnh internet)

Một công thức cầu nguyện thông dụng được các đan sĩ ở núi Sinai, Syria và núi Athos truyền lại là lời khẩn nguyện : ‘Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi’.

Danh thánh ‘Giêsu’ trong tiếng Hipri nghĩa là ‘Thiên Chúa Cứu Độ’. Khi truyền tin, thiên thần Gáprien gọi danh Người là Giêsu ; danh xưng này diễn tả căn tính và sứ mạng của Người. Ngoài Đức Giêsu, không ai đem lại ơn cứu độ : ‘vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ danh đó mà được cứu độ’.

Quả vậy, chúng ta thật hạnh phúc vì được sống trong Giáo Hội, được làm con cái Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta cầu xin điều gì nhân danh Đức Giêsu, chính Người sẽ ban cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy năng chạy đến với Chúa và kêu cầu Thánh Danh Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến và làm sáng danh Chúa trong cuộc sống thường ngày. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.