Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên: Dứt khoát với tội lỗi

Thái Hà (13.10.2023) – Đức Giêsu nói: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”. (Lc 11,15-26)

Binh pháp Tôn Tử có câu: “Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng”, tức là để có thể thành công thì trước tiên người ta phải hiểu về chính mình. Hiểu về chính mình để biết đâu là điểm tốt mà phát huy, đâu là điểm xấu mà sửa đổi.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy chiến đấu với bản thân bằng cách lựa chọn điều tốt, tránh điều xấu làm phương hại đến đời sống tâm linh và tổn hại đến các mối tương quan.

Khi phạm tội, ta đến tòa giải tội xưng thú điều đã phạm vì sợ Chúa, sợ bị trừng phạt. Chính vì không phải khởi đi từ lòng mến nên ta vẫn luẩn quẩn trong những nỗi lầm ấy.

Do vậy, mỗi tín hữu hãy ý thức về ơn gọi làm con Chúa của mình. Đó là tặng phẩm vô giá được ban tặng cho mỗi tín hữu khi họ chịu phép thanh tẩy. Mỗi tín hữu được mời gọi hướng đời mình đến Chúa để sự dữ không có dịp quấy rối mỗi tương quan giữa họ với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn mới, để cuộc trở về với Chúa là một cuộc trở về thật lòng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…