Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên: Mở lòng đón nhận

Thái Hà (11.10.2019) –  Nếu Tôi nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. (Lc 11,15-26)

(ảnh internet)

Rạp xiếc bị cháy, một diễn viên hề đang mặc đồ diễn chạy vào làng cầu cứu. Vì quá quen và trông thấy anh mặc như vậy mọi người không tin, anh càng gào thét mọi người càng cười. Kết quả là rạp xiếc bị cháy rụi.

Hôm nay, Đức Giêsu vừa trục xuất quỷ ra khỏi một người thì liền ngay sau đó, ma quỷ lại xúi giục một nhóm người nói những lời chống đối Người. Qua dấu lạ trừ quỷ, Đức Giêsu cho người Do Thái biết rằng Nước Thiên Chúa đã đến giữa họ, và nhiệm vụ của họ là mở lòng đón nhận. Nhưng vì lòng ghen tức, ích kỷ, họ đã không chịu đón nhận lời Người.

Sống giữa cộng đoàn và gia đình, mỗi Kito hữu chúng ta luôn được mời gọi sống quảng đại và mở lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp, những cố gắng và dấn thân cộng tác của người khác. Đừng giữ những thành kiến về người khác để rồi không chịu ghi nhận những điều tích cực nơi họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mến yêu mọi người xung quanh và nhìn nhận những điều tích cực nơi họ. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.