Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên: Thói ghen tị

Thái Hà (09.10.2020) – Có người lại bảo: “Ông ấy dựa thế Beendebun mà trừ quỷ” (Lc 11,15-26)

Thói ghen tị đã có từ khởi thủy của loài người. Cain ghen tị với việc lễ vật Aben được Chúa chấp nhận, dẫn đến tội ác là giết chết em mình. Vua Saun ghen tị với những chiến công của Đavít, dẫn đến những mưu độc nhằm ám hại vị tướng trẻ. Và rong bài Tin Mừng hôm nay, các luật sĩ cũng đã bị thói ghen tị làm mờ mắt, khiến họ đã không nhận ra được ý nghĩa phép lạ mà Đức Giêsu làm mà còn cho rằng Người dùng sức quỷ vương mà trừ quỷ.

Ngày nay, chúng ta rất dễ bị cám dỗ coi mình là trung tâm, muốn mình nổi bật, chói sáng hơn kẻ khác. Khi tham vọng ấy không đạt được mà lại có kẻ khác thành công hơn mình, lúc ấy lòng ghen tị phát sinh.

Muốn thoát khỏi thói xấu ghen tị, cần phải biết rằng tất cả mọi người đều là anh em với nhau, là “các bộ phận trong một thân thể” (x. 1Cr 12,12-13), và khi người khác thành công thì bản thân mình cũng như xã hội đều được lợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn là người đầu tiên chúc mừng thành công của anh em, và là người cuối cùng phê phán các khuyết điểm của họ.

Suy niệm TIn Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…