Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên: Sợ ai

Thái Hà (20.10.2017) – Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ: “ Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục”. (Lc 12, 1-7)

Ảnh minh họa (Google)

 Khi bị bắt vì đạo, thánh Phê-rô tự thưa với nhà vua: “ Tôi không thể nghe lời cha ruột để hại vua, tôi cũng không thể vì vua mà phạm đến Thượng phụ là Thiên Chúa của tôi được”.

Trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay, Đức Giê-su dạy các môn đệ biết phải sợ ai và sợ điều gì. Chúng ta không phải sợ những thế lực chỉ có thể giết được thân xác; nhưng chúng ta phải kính sợ Thiên Chúa là Đấng cầm giữ vận mạng của mình, cho mình được sống hạnh phúc trên Thiên đàng hay bị khốn khổ trong hỏa ngục.

Ngày nay, nhiều người không sợ Thiên Chúa cho bằng sợ mất tiền tài, danh vọng, địa vị… Vì thế, dù Chúa dạy hãy sống chân thật, yêu thương, tha thứ, nhưng họ vẫn gian tham, lừa đảo, trả thù,…

Là Ki-tô hữu, chúng ta dược mời gọi can đảm lội ngược dòng, chấp nhận chịu thiệt thòi, mất mát về của cải vật chất, danh tiếng, quyền lợi, để thờ phượng và kính sợ một mình Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là chủ tể muôn loài, là Đấng cầm quyền sinh tử. Xin cho chúng con biết yêu mến, kính sợ và phụng sự Chúa trên hết mọi sự. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.