Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên: Luật của tình yêu

Thái Hà (30.10.2020) – Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát? (Lc 14,1-6)

Thánh Phanxicô Salêsiô có lần đã viết cho thánh nữ Gioana Chantal: “Tôi để cho bà tinh thần tự do… Nơi nào sự tự do thánh thiện này ngự trị, chúng ta sẽ không có một lề luật nào của tình yêu”. Thực vậy, luật lệ  được đặt ra là để phục vụ lợi ích của con người. Vì thế, giá trị nhân bản phải được đặt lên trên. Tình yêu phải là trọng tâm của đời sống chúng ta.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quá câu nệ, chi li về những điều khoản của Luật lệ, để rồi ta sống một cách quá hình thức, rập khuôn, mà bóp nghẹt lòng trắc ẩn, cảm thương nơi mình trước nỗi thống khổ của con người. Đối với Đức Giêsu, chỉ có một luật lệ mà người ta phải giữ đó là luật của Tình thương – bất chấp mọi hiểm nguy, mưu mô, tính toán của người đời. Vậy, chúng ta có dám chấp nhận rủi ro để cứu giúp người đồng loại, hay chúng ta chọn thái độ dửng dưng, thậm chí còn nại đến luật này luật khác để tránh né?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng, luật lệ là cần thiết, nhưng đừng quên điều cốt lõi của luật Chúa là yêu thương, để chúng con sẵn sàng đón nhận, săn sóc những người hoạn nạn, thiếu thốn xung quanh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…